Комунальний заклад "Навчально-виховний комплекс "Загально-освітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад"№ 3" Кам'янської міської ради

 

Open Day Всеукраїнська олімпіада для професійної орієнтації вступників 2019

Атестаційний сезон 2015

               

               Методичні рекомендації по проектуванню індивідуального плану роботи вчителя, що атестується, по підвищенню педагогічної майстерності

 

Однією з актуальних і значимих проблем в освіті є створення умов для забезпечення оптимального методичного середовища, сприяючого професійному зростанню і підвищенню кваліфікації педагогів.

Засобом підвищення педагогічної майстерності учителя є добре організована методична робота. Роль методичної роботи значно зростає в сучасних умовах у зв’язку з необхідністю раціонально і оперативно використати нові методики, прийоми і форми навчання, досвід за рішенням освітніх і виховних проблем, що постійно накопичуються. Орієнтація методичної служби на самоосвіти, саморозвиток і самовдосконалення, сприяє успішному розвитку професіоналізму і творчого потенціалу особи вчителя.

Проектування індивідуального плану роботи вчителя, що атестується, по підвищенню педагогічної майстерності ґрунтується на плануванні самоосвітньої діяльності педагога.

Мета самоосвіти: продовження професійної освіти, розширення культурного кругозору, що забезпечує, поглиблення раніше отримані знання в конкретній області.

Компоненти самоосвітньої діяльності:

§  самостійне вивчення науково-методичної і педагогічної літератури;

§  публічні виступи у вигляді доповідей, лекцій;

§  педагогічні консультації;

§  співбесіди на наукові, методичні і педагогічні теми;

§  творчі звіти вчителів про учбову і виховну роботу;

§  взаємне відвідування вчителями уроків;

§  аналіз відвіданих уроків і самоаналіз власних уроків і виховних заходів;

§  підготовка до зовнішньої експертизи методичного матеріалу;

§  робота в творчих групах, експериментальна робота;

§  участь в міських і обласних семінарах, робота на засіданнях міського МО;

§  розробка, презентацій і обговорення робочих програм, методичних рекомендацій, посібників;

§  складання і обговорення поурочних методичних розробок;

§  участь в роботі експертної групи за якістю підручників і вчителів молодших класів обласного рівня;

§  аналіз вчителями контрольних робіт, підсумків вивчення теми, півріччя;

§  вивчення психологічних особливостей, учбової діяльності і поведінки учня;

§  аналіз власної діяльності по виконанню індивідуального планування.

Зазнали значну зміну напряму змісту роботи методичної служби:

§     Інформаційно – діагностичне (формування банку педагогічної інформації; інформування педагогічних працівників про нові напрями в розвитку освіти; залучення педагогічних працівників школи до інноваційної діяльності);

§     Організаційно – методичне (методичний супровід і надання практичної допомоги педагогам);

§     Консультативно – методичне (підтримка педагогів, що розробляють і прагнуть до реалізації авторських програм, курсів, посібників). 

Однією з важливих форм методичної роботи в школі є робота над єдиною методичною темою. Робота над єдиною методичною темою, як пошук вирішення методичної проблеми, дозволить не лише підвищити професійний і методичний рівень педагогів, але і підняти якість навчання і виховання, знаходить відображення в індивідуальних планах самоосвіти вчителів.

Пропонований індивідуальний план роботи вчителя, що атестується, як один з варіантів зразкового планування роботи по підвищенню педагогічної майстерності і кваліфікації педагога.

Ця робота призначена для учителів початкових класів і носить консультативно-методичний характер.

Зразковий індивідуальний план роботи вчителя, що атестується, по підвищенню педагогічної майстерності.

Напрями діяльності:

1. Організаційно-педагогічні заходи.

§     Ознайомлення з правилами атестації 2014-2015 навчального року.

§     Складання індивідуального плану роботи вчителя, що атестується.

§     Створення портфоліо вчителя, що атестується.

§     Структуризація змісту учбового матеріалу по українській мові, літературі, математиці, пізнання світу, трудовому навчанню, образотворчому мистецтву в 4 класі.

2. Самоосвітня діяльність.

§     Самостійне вивчення наукової методичної і педагогічної літератури.

§     Підвищення рівня професійної компетентності педагога через курси підвищення кваліфікації, семінари.

§     Участь в роботі шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів.

§     Участь в роботі творчої групи учителів початкових класів.

§     Участь в роботі школи передового досвіду з проблеми .

§     Участь в роботі міського методичного об’єднання вчителів початкових класів

§     Участь в міських педагогічних конкурсах.

§     Публічні виступи на семінарах.

§     Розробка, презентацій і обговорення тематичного планування, методичних рекомендацій, посібників.

§     Складання і обговорення поурочних методичних розробок з використанням сучасних технологій.

§     Публікації розробок по методичній і виховній роботі на інтернет-сайтах.

§     Узагальнення підсумків діяльності над методичною темою.

§     Творчі звіти вчителя про учбову і виховну роботу.

§     Захист портфоліо вчителя, що атестується. 

3. Система контрольно-корекційної діяльності.

§     Розробка, проведення і аналіз контрольних зрізів по виявленню сформованості ЗУН учнів.

§     Аналіз контрольних робіт за чверть, півріччя.

§     Моніторинг якості знань учнів.

§     Моніторинг результативності діяльності педагога. (заповнення карти професійного зростання педагога)

§     Аналіз власної діяльності по виконанню індивідуального планування. 

4. Позакласна робота по предмету

§     Участь в предметних тижнях.

§     Участь в шкільних предметних олімпіадах.

§     Участь в обласних інтелектуальних конкурсах «Кенгуру» та ін.

 

ФОТО ЗВІТ

ВЧИТЕЛІ, ЯКІ АТЕСТУЮТЬСЯ…..

 

 

 

 

 

 


1
2
3
4