Комунальний заклад "Навчально-виховний комплекс "Загально-освітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад"№ 3" Кам'янської міської ради

 

ЗНО

Організація прийому дітей до перших класів закладу в 2017 році

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД»№ 3 м. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА»

 

НАКАЗ

 

02.09.2015                            м. Дніпродзержинськ                                   №227

 

Про організацію прийому дітей

до перших класів закладу в 2016 році

 

Відповідно до ст.53 Конституції України, законів України
«Про освіту», «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 №646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей
і підлітків шкільного віку», наказу Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 №204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів», листа Міністерства освіти і науки України від 14.02.2015 №1/9-71 «Щодо роз’яснення порядку приймання дітей до першого класу», Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 №389, наказу управління освіти і науки міської ради від 25.08.2015 року № 243 «Про організацію прийому дітей до перших класів ЗНЗ міста в 2016 році» з метою забезпечення права на освіту та належної організації та проведення прийому дітей до перших класів закладу в 2016 році

 

НАКАЗУЮ:

 

1.  Персональну відповідальність за дотримання вимог чинного законодавства щодо приймання дітей до 1 класу покласти на заступника директора з НВР Расторгуєву Н.Ф..

2.  Заступнику директора з НВР Расторгуєвій Н.Ф.:

2.1.    Забезпечити роботу щодо перепису та вивчення контингенту дітей, які проживають на закріпленій за закладом території, з метою його прийому до перших класів у 2016 році.

2.2.    Здійснити якісне проведення обліку дітей 5 – 7 років; сприяти реалізації права на здобуття повної загальної середньої освіти дітей 6 – 7 років, які постійно проживають на закріпленій за навчальним закладом території обслуговування.

2.3.    Забезпечити організований прийом дітей до перших класів НВК №3, забезпечивши першочерговий прийом дітей, які постійно проживають на закріпленій за навчальним закладом території обслуговування.

З 01.10.2015

2.4.    До 1 класів НВК №3 зараховувати дітей, як правило, з 6 років.

2.5.    Врахувати, що для прийому до першого класу батьки або особи, які їх замінюють, надають такі документи:

-       заяву на ім’я директора школи;

-       копію свідоцтва про народження дитини;

-       медичну картку встановленого зразка.

2.6.    Не допускати збирання додаткових даних про дитину та її батьків або осіб, які їх замінюють, зокрема, довідок з місця роботи, проживання, будь-яких даних, що свідчать про розвиток дитини та її готовність до навчання
в школі.

2.7.    Взяти до уваги, що питання про відвідування навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішується лікарсько-консультативною комісією (наказ Міністерства охорони здоров'я України
від  29.11.2002 №434 та затвердженого цим наказом примірного «Положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу»).

2.8.    Прийом дітей до 1 класу  (крім спеціального та інклюзивного класів) здійснювати:

-       на безконкурсній основі;

-       до 01.04.2016 – виключно відповідно до території обслуговування;

-       з 01.04.2016 – з території обслуговування інших ЗНЗ у випадку, якщо є вільні місця (після забезпечення місцями в 1-х класах дітей, які проживають на закріпленій за закладом території).

2.9.    Врахувати, що:

-       дітям, які вступають до першого класу школи І – ІІІ ступеня,
що обслуговує мікрорайон, де мешкає дитина, не може бути відмовлено у зарахуванні;

-       у випадку, коли кількість заяв щодо вступу дитини до першого класу закладу не за місцем проживання перевищує кількість вільних місць, перевага надається тим, чия заява була зареєстрована раніше.

 

2.10.    Довести до відома батьків порядок та терміни прийому дітей до перших класів, розмістивши їх на інформаційному стенді та відповідному розділі сайту НВК №3.

До 01.10.2015

2.11.    Розмістити на шкільному інформаційному стенді для батьків майбутніх першокласників та на сайті закладу інформацію про закріплення за закладом мікрорайону (певної території обслуговування).

2.12.    Активізувати роз’яснювальну роботу серед батьків щодо обов’язковості здобуття дітьми 6 – 7 років повної загальної середньої освіти, дотримання законів та нормативних актів, які зобов’язують батьків нести адміністративну і кримінальну відповідальність за ухилення від навчання та виховання неповнолітніх дітей.

Постійно

2.13.    Організувати роботу шкіл майбутніх першокласників виключно
у відповідності до вимог чинного законодавства про освіту, підготувати проект відповідного наказу та призначити відповідальних за цю ділянку роботи.

                                                                                          Листопад 2015 р.

2.14.    Залучати до роботи з майбутніми першокласниками та їх батьками вчителів початкової школи, практичного психолога закладу.

3. Зарахування до спеціального класу та інклюзивного класів здійснити на підставі відповідних рішень обласної МПМПК.

                                                                                    До 01.09.2016 р.

     4. Зарахування учнів до першого класу здійснити до 01.09.2016 року

5.  Оприлюднити даний наказ на сайті закладу.

                           Корж В.В.

6.  Координацію роботи щодо виконання даного наказу покласти
на заступника директора з НВР Расторгуєву Н.Ф., контроль залишаю за собою.

 

 

 

Директор                                                                                Л.В.Нагай

 

 

 

З наказом ознайомлені:

Корж В.В._______________

Расторгуєва Н.Ф._________

 

 

 

 


1
2