Комунальний заклад "Навчально-виховний комплекс "Загально-освітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад"№ 3" Кам'янської міської ради

 

Open Day Всеукраїнська олімпіада для професійної орієнтації вступників 2019

Як працювати над навчальним проектом

 Основні джерела інформації при виборі тематики проекту:

-         програмовий матеріал;

-         події у світі;

-         місцеві події;

-         історія регіону, в якому живуть діти.

Організовуючи проектну діяльність у початковій школі, вчитель має враховувати вікові і психолого-фізіологічні особливості дітей молодшого шкільного віку. Дитина молодшого шкільного віку має невеликий життєвий досвід, тому і коло соціально значущих проблем, з якими вона могла зустрітися вузьке і уявлення її про такі проблеми малодиференційовані, однопланові. Разом з тим, проблема проекту, яку ми пропонуємо молодшому школяру, має бути соціально детермінованою та знайомою і цікавою для нього. Тому теми дитячих проектних робіт краще вибирати із змісту навчальних предметів або із близьких до них галузей.

                                             Учителю на замітку

Отже, забезпечити мотивацію включення молодших школярів в самостійну роботу над проектом можна за умови, коли  проблема проекту відповідає пізнавальним інтересам учнів і знаходиться в зоні їхнього найближчого розвитку.

Звичайно, з віком дитини буде розширюватися і коло тем для проектів.

ПАМ’ЯТКА ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ

Плануючи тематику проекту, подумайте, чи:

  •   тема вибрана у відповідь на питання дітей?
  •   зможуть діти досягти успіху при виконанні проекту?
  •   заохочує проект творче мислення, уяву?
  •   засвоять діти основні навички?
  •   зможуть діти краще зрозуміти предмети, явища навколишнього світу?
  •  відповідає проект спробам дітей самостійно осмислити та зрозуміти нову інформацію?

  Вимоги до навчального проекту:

1.       Метою роботи над проектом є розв’язання конкретної, соціально-значущої проблеми – дослідницької, інформаційної, практичної.

2.       Виконання роботи завжди починається з проектування, планування самого проекту.

3.       Обов’язкова умова кожного проекту – дослідницька робота, яка полягає у пошуку інформації, яка потім обробляється і представляється учасникам проектної групи.

4.       Кінцевим результатом роботи над проектом є продукт, створений учасниками проектної групи в ході вирішення поставленої проблеми.

5.       Завершальним етапом проекту має стати презентація продукту.

                                                 Учителю на замітку

Таким чином, проект – це „п’ять П”: проблема – планування – пошук інформації – продукт – презентація. Шоста „П” проекту – це його портфоліо, тобто папка, у якій зібрані всі робочі матеріали.

 

Етапи і зміст проектної роботи

1.       Пошуковий: визначення теми та мети проекту, пошук та аналіз проблеми, висування гіпотези, обговорення методів дослідження.

2.       Аналітичний: аналіз вхідної інформації, пошук оптимального способу досягнення мети проекту, побудова алгоритму діяльності, покрокове планування роботи.

3.       Практичний: виконання запланованих кроків.

4.       Презентаційний: оформлення кінцевих результатів, підготовка та проведення презентації, захист” проекту.

5.       Контрольний: аналіз результатів, коригування, оцінка якості проекту.

ПАМ’ЯТКА ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ

Перш ніж планувати певний проект, дайте відповідь на три головні запитання: 

ü       Які навчальні завдання ви ставите?

ü       Якими знаннями повинні оволодіти  діти?

ü       На яких уміннях ви збираєтеся концентрувати увагу?

 Відповіді на ці запитання допоможуть вам визначити мету і завдання даного проекту.

Організаційні форми робіт, характерні для навчальних проектів:

-       групове обговорення, “мозкова атака”, “круглий стіл”;

-       самостійна робота учнів;

-       консультації з керівником проекту;

-       консультації з експертами;

-       екскурсії;

-       лабораторна робота;

-       творчий звіт, захист проекту.

Характерні ознаки методу проектів:

-       наявність певної значущої для учнів проблеми;

-       вихідний момент -  інтереси дітей;

-       домінування принципу  самостійності у діяльності учнів;

-       використання різноманітних форм діяльності учнів: індивідуальна, парна, групова;

-       зв’язок теорії з практикою;  

-       зв’язок з реальним життям;

-       забезпечення  максимальної  пізнавальної  активності учнів;

-       розвиток творчих навичок учнів, критичного мислення, вмінь самостійно шукати інформацію;

-       використання різноманітних методів, засобів навчання;

-       здійснення  монопредметних, міжпредметних  та надпредметних зв’язків;

-       інтегрування знань, умінь з різних галузей науки і мистецтва;

-       створення матеріалів, які є різними за змістом і формою, але готові до застосування на практиці;

-       із об’єктів навчання учні перетворюються на суб’єктів навчання;

-       включає в себе елементи особистісно-орієнтованого навчання, педагогіки співробітництва, діяльнісного підходу у навчанні;

-       є однією із сучасних форм  особистісно   орієнтованого навчання.

                                            Учителю на замітку

Гуманізм, увага та повага до особистості учня, позитивні почуття, думки, спрямовані не тільки на навчання, але і на розвиток особистості учня – важлива риса проектного підходу.

Професійна позиція учителя

-       із носія готових знань перетворюється в організатора пізнавальної, пошукової діяльності учнів;

-       переорієнтовує свою навчально-виховну роботу і роботу учнів на різноманітні види самостійної діяльності учнів;

-       стає організатором пошукової, дослідницької, творчої діяльності учнів;

-       виступає у ролі організатора, консультанта, ведучого дискусії;

-       стає демократичним, рівноправним партнером учнів.

 

 

Структура діяльності учителя і учнів під час роботи

над навчальним проектом

Етапи діяльності

Учні

Учитель

Способи організації взаємодії

1

Підготовка. Визначення теми та мети проекту

Обговорення пошук інформації

Розповідає про задум, мотивує, допомагає у визначенні завдань

Навчальний діалог

2

Планування

Формулюють завдання, обговорюють їх

Коригує, пропонує ідеї, висуває пропозиції

Навчальний діалог

3

Прийняття рішень

Обирають оптимальний варіант

Спостерігає, непрямо керує діяльністю

Ситуація вільного вибору, дискусія

4

Збір інформації

Збирають інформацію

Спостерігає, непрямо керує діяльністю

Ситуація вільного вибору

5

Аналіз інформації, формулювання висновків

Аналізують інформацію, готують вироби

Спостерігає, коригує, радить

Ситуація вільного вибору, навчальний діалог

6

Захист проектів, колективний аналіз

Презентують проекти, обговорюють разом з учителем, оцінюють зусилля, використані можливості, творчий підхід

Обговорює разом з дітьми

Навчальний діалог