Комунальний заклад "Навчально-виховний комплекс "Загально-освітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад"№ 3" Кам'янської міської ради

 

Open Day Всеукраїнська олімпіада для професійної орієнтації вступників 2019

Навчально-методична робота

 

Положення

про творчу групу

I . Загальні положення.

 

    Творча група – організований невеликий колектив (3-9 чоловік) передових, досвідчених педагогів, які поглиблено вивчають науково-педагогічну проблему і забезпечують творче впровадження і поширення  в практику роботи навчального закладу висновків і положень    психолого-педагогічної науки.

    Творча група – це провідник  в упровадженні в шкільну практику  певної ідеї, проблеми.  За участі членів творчої групи формується передовий педагогічний досвід з дослідницької проблеми.

    Творча група не дублює роботу методичного кабінету та предметних методичних об’єднань, не спрощує ідеї науки та ППД.

 

II. Завдання творчої групи.

 

        1. Глибоке вивчення психолого-педагогічної літератури з проблеми, засвоєння існуючого досвіду, консультації з науковцями.

        2. Розроблення моделей, схем, рекомендацій поряд з упровадженням у практику досягнень науки.

        3. Створення та пробне впровадження передового педагогічного досвіду з розроблюваної проблеми. Апробація рекомендацій, запропонованих творчою групою.

        4. Вироблення єдиних підходів до впровадження проблемного питання.

        5. Організація відкритих уроків з певного проблемного питання, взаємо відвідування уроків з подальшим самоаналізом ефективності впровадження нововведень.

        6. Розвиток навчально-методичної бази для реалізації нововведень.

        7. Поширення набутого досвіду, допомога членам колективу в оволодінні методологією, теорією та практикою нововведень.

 

 III. Функції творчої групи.

 

·                    Всебічне випереджальне вивчення досягнень педагогічної науки з  проблеми, що відповідає стратегії розвитку навчального закладу;

·                    Впровадження в шкільну практику апробованих рекомендацій науки, адаптація їх до загального використання  педагогічним колективом;

·                    Поширення створюваного досвіду, в результаті якого відбувається  перехід колективу до впровадження нововведень та стратегічних змін ;

·                    Моніторинг результативності ППД та нововведень.

 

IV.  Права членів  творчої  групи .

           Педагог має право працювати в творчій групі на добровільних засадах.

          Апробуючи  наукові дослідження  на практиці в своїй педагогічній діяльності , член творчої групи має право на помилку.

          Творча група має право рекомендувати адміністрації НВК №3 впровадження нововведень, що сприятимуть визначенню  стратегії розвитку навчального закладу.

 

V.    Обов’язки членів творчої групи.

 

Член творчої групи повинен :

1.                        Мати глибоке розуміння науково-методичної проблеми ,над якою працює педагогічний колектив навчального закладу.

2.                        Мати власне індивідуальне завдання у роботі над проблемою, яку розробляє творча група.

3.                        Постійно займатися самоосвітою.

4.                        Толерантно ставитися до поглядів всіх членів творчої групи з метою досягнення єдиної мети.

5.                        Брати активну участь в роботі творчої групи, розробці відкритих заходів, практичних семінарах, взаємовідвідуванні уроків, популярізації роботи творчої групи.

 

VI.   Організація діяльності творчої групи.

 

Створення, організація та діяльність творчої групи визначається в річному  плані роботи НВК.

 

Творча група працює як складова системи методичної роботи навчального закладу, відповідно до алгоритму діяльності творчої групи, підзвітна методичній раді НВК.

 

Куратор творчої групи – заступник директора з навчально-виховної роботи , спрямовує  роботу творчої групи у відповідності до науково-методичної проблеми та пріоритетних завдань НВК.

 

Керівник творчої групи – визнаний педагогічною громадськістю педагог.

 

Члени творчої групи – досвідчені та теоретично підготовлені педагоги, що мають творчий потенціал та виявили  інтерес і бажання працювати в творчій групі.

 

Творча група складає план роботи на навчальний рік, розподіляє обов’язки між членами творчої групи.

 

 

 


1
2
3
4